Pope Pius Award 2011
Religious Award Presentation
DSC_0354 DSC_0356 DSC_0357 DSC_0363 DSC_0366
DSC_0367 DSC_0369 DSC_0370 DSC_0371 DSC_0375
DSC_0379 DSC_0381 DSC_0382 DSC_0384 DSC_0386
DSC_0388 DSC_0389 DSC_0390 DSC_0394 DSC_0395
DSC_0397 DSC_0398 DSC_0399 DSC_0400 DSC_0401
DSC_0332 DSC_0333 DSC_0334 DSC_0335 DSC_0337
DSC_0338 DSC_0339 DSC_0340 DSC_0341 DSC_0344
DSC_0345 DSC_0347 DSC_0348 DSC_0349 DSC_0350
DSC_0351 DSC_0352 DSC_0353